REFERANSLAR
 
2000 - Uluslararası "Devlet Müzik ve Sahne Sanatlaru Kurumlarının Yapılanma ve İşleyişinde Çağdaş Modeller" Sempozyumu