REFERANSLAR
 
2009 - 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi
 
2008 - 4.Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi
 
2008 - 5.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
 
2008 - River Flow International Conference on Fluvial Hydraulics
 
2007 - Uluslararası Su Enerji Birliği Sürdürülebilir Hidroelektrik Enerji Geliştirilmesi Üzerine Dünya Kongresi
 
2007 - 4. Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Günleri
 
2007 - Gazi Üniversitesi Pediatric Cardiology Cardiovascular Surgery Post Graduate Course II
 
2006 - 3. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi
 
2006 - Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde Türkiye'de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Kongresi
 
2006 - 4. Ulusal Moloküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
 
2006 - 1st. International Anatolian Courseof Interventioanl Radiology Neuro Interventional Radiology Workshop
 
2005 - V. Ulusal Çocuk Diyabet Hemşireliği Kursu Eğitim Programı-1
 
2005 - Pediatric Rhythm Congress
 
2005 - 3. Uluslararası Katılımlı Şizofreni Günleri
 
2005 - X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi
 
2005 - 2. Farmakognozi ve Fitoterapi Sempozyumu
 
2004 - 12th. International Pharmaceutical Technology Symposium
 
2004 - IV. Çocuk Diyabet Hemşireliği Kursu
 
2004 - IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi
 
2004 - Tıbbi Bitkiler ve Biyoyararlanım Toplantısı
 
2003 - International Association of Group Psychotherapy
 
2003 - II. International Nursing Management Conference
 
2003 - Pediatric Rhythm Congress
 
2003 - Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe
 
2003 - 13th. Balkan Biochemical Biophysical Days Meeting on Metabolic Disorders
 
2002 - XXVII. Grup Psikoterapileri Sempozyumu
 
2002 - Karaciğer Kanserinin Tedavisi : Multidisipliner Yaklaşım ve RF Ablasyon Tedavisi
 
2002 - 11th. International Pharmaceutical Technology Symposium
 
2001 - 3rd. International Symposium on Pharmaceutical Chemistry
 
2001 - III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi
 
2001 - 1st. International Nursing Management Conference
 
2000 - Uluslararası Mevlana Bilgi Şöleni
 
2000 - 10th International Pharmaceutical Technology Symposium
 
2000 - Uluslararası "Devlet Müzik ve Sahne Sanatlaru Kurumlarının Yapılanma ve İşleyişinde Çağdaş Modeller" Sempozyumu
 
1999 - 1 .Uluslararası "Tarihte Anadolu Müziği ve Çalgıları" Sempozyumu
 
1999 - Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi
 
1999 - Archery Winter Training Camps in Antalya