Portekiz Vizesi  
PORTEKİZ VİZESİ
 
İSTENİLEN EVRAKLAR
 
- Vize formu BÜYÜK HARFLERLE ve okunaklı, tamamı doldurulmuş ve şahsen imzalanmış olmalıdır.

- Aynı seyahat belgesine kayıtlı kişilerin ayrı ayrı form doldurması gerekmektedir.

- 2 adet renkli vesikalık fotoğraf

- Pasaport – Türkiye’ye dönüş tarihi itibariyle kalması gereken geçerlilik süresi en az 3 ay olmalıdır.

- Ilk veriliş tarihi 10 yıldan eski pasaportlar kabul edilmemektedir ve en az 2 vize sayfasının boş olması gerekmektedir.

- Pasaporttaki mühürlü ve vizeli tüm sayfaların fotokopisi. (Boş ‘Vize’ sayfası olmayan pasaportlar kabul edilmeyecektir.)

- Davetiye ve “Termo de Responsabilidade” (Davetiyede adres, ziyaret sebebi, kalınacak tarihler, ve başvuru sahibinin tüm adı yer almalıdır.)

- İşverenden alınacak belge: Çalıştığını ve kalınacak süre boyunca izinli olduğunu gösterir belge, sosyal sigorta belgeleri ve maaş bordroları. Serbest çalışan veya işyeri sahipleri ticaret sicil gazetesi ve faaliyet belgelerinin orijinalini veya tasdikli kopyalarını sunmalıdır.

- Başvuru sahibi, kalınacak süre zarfında konaklama ve seyahat masraflarını karşılayabilecek yeterli mali durumu olduğunu belgelemelidir. (Örneğin: Bankadan yazı, banka hesap cüzdanı veya kredi kartı fotokopileri ve orijinalleri, vs.) “Yeterli” mali durum miktarı seyahate bağlı olarak değerlendirilecektir.

- Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise, ebeveyn yasal muvaffakatnamesi getirilmelidir.

- Otel rezervasyon teyidi veya ödemenin peşinen yapıldığını gösterir belge.

- Gidiş-Dönüş uçak rezervasyonu

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- En az 30.000 euro teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

- Avrupa Birliği Projeleri dahilinde vize başvurusu yapacak olanların hibe sözleşmeleri ve valilik olurlarını temin etmeleri gerekmektedir.

- Vize ücreti için 60 Euro karşılığı Türk Lirası alınacaktır.

Büyükelçiliğin gerekli gördüğü takdirde ek belge isteme hakkı saklıdır.